Zwierzyniec i negovite igri s publika v pivovarnata

Това е изключителна отправна точка за онези, които жадуват за пергренация покрай градината Roztoczański Ludowy, това е синхронно град, в който феноменално забавление ни отлага. Един от тях има възпоменателен хмел, който майките посещават на посещение в провинциален пилот. Какво трябва да знаете за проблема с последния обект?Хмелът в приятелска сила днес е реликва сред началото на деветнадесети век и трябва да се помни, че в Zwierzyniec бирата веднага е била сварена през XVI век. Днес сградата за управление днес е популярен експонат, изграден върху чертеж на подкова, имащ три етажа. Значителна витрина на неговото съществуване е двускатен покрив, а понякога и отвори за прозорци с широко разпространено параболично обобщение. Тази пивоварна е изоставена една от по-важните изненади за тези, които в периода на Roztocze обявяват да се запознаят с историята на бирените фабрики там. За тези, които се интересуват, допустимостта да се види споменатият обект остава, докато приказката за весели момчета с твърдост ще остане непредвидена атракция за всички нас. Оригиналната варене, малцовата къща и двора - това са някои от игрите, с които ще бъде мощно да се предстои.