Vzrivozashhiten napr

Защитата от експлозия е защита от експлозия, която е една от най-важните дейности в повърхности, застрашени от такава експлозия. В края на правилното предотвратяване на запалване или пожар трябва да се подготви добра система за защита от експлозия. Тези решения ще бъдат използвани преди всичко от хора във всички зони, които са в някаква опасност, застрашена от пожар.

В същото време тези системи ще бъдат отвеждани там, където в промишлеността има взривоопасни прахове. Системата за защита от експлозия до голяма степен е свързана с фактора на потискане на експлозията. Този процес включва преди всичко изследване на началния етап на експлозията. След това приложете агента, чийто обект ще бъде да компенсира експлозията в специално устройство. Благодарение на това експлозията не се повтаря и едновременно се потиска веднага след запалването. Всичко това е доволно, че огънят не се повтаря. Обсъжданото решение е самотният от най-разпространените начини за защита от експлозия и ако достигне до него, той защитава от неговите резултати. Намалява ефектите от експлозия. Това условие включва компоненти като гасителни цилиндри, датчици за налягане, оптични датчици, сензори за прах и центрове за управление. Следващото ниво е да се облекчи експлозията. Този процес включва главно хора, пренасящи ефектите от експлозията извън защитеното устройство. В резултат на това налягането в устройството се връща в нормално състояние. Системите за освобождаване включват декомпресионни панели, капаци със самозатварящ се монтаж и безпламен релеф. Последният етап на системата за взривозащита е отделянето на експлозията. Съществува скорошен план за прекъсване. Неговата точка е преди всичко затварянето на тръбопроводи или канали. Защо? На първо място, защото двата предишни метода премахват само ефектите от пожара. Въпреки това, някои остатъчни ефекти от експлозия могат да се получат през тръби и канали, които могат да причинят вторични експлозии, които все още са много сериозни в краищата. Следователно и системата за спиране е в план за предотвратяване на споменатите вече вторични експлозии. Например, това са цилиндри със средство за гасене, спирателни клапани, клапани на затворите, системи за изключване на експлозия, важни и подходящи клапани.