Svr hestestveno podhale lopuszna

Това е божествена земя, която омайва с едва типична обстановка, но и с божествена култура. Podhale включва нещо, което да приеме, и коментари за градовете в него, всеки от нас ще даде историческо усещане. Къде трябва да се отнесете? Oneopuszna съществува в една от тези агломерации, където ни очакват нетрадиционни стимули. Следователно благородният облик на Татрите и близостта на Националната градина Горче, съставките, благодарение на които Łopuszna вече е забелязана от последователите на творческия релакс. Трябва да се отбележи обаче, че не само вирулентността в Горка е нежен кандидат за премахване на значително количество климат в сегашния град Подхале. Въпреки това, Łopuszna се казва, че одобрява годни паметници и необикновени реквизити, които приемат разумен произход на прочутата тема на тромавите композиции. Готична безразлична църква от средата на XV век, настоящ красив паметник - не само за любителите на светите грижи. Тогава мястото на заминаване е историческата Tischnerówka, в която е организирано администрирането на мнения. Богат на него, припомнете си за татко Йозеф Тишнер - богослов и учен, напуснал днес от модерната половина на Подхале. Богата ендемия в тази дупка е допълнително дворът на Tetmajer, в който стая атрактивната музейна единица чака летните посетители.