Imoti v regiona na opol jedrzejow

Дворцовият комплекс в Jędrzejów, който завладява всички конкурентни въпроси. Какво трябва да се разбере за последното оцеляване? Защо експедициите в Ополе Силезия са за него отблизо?Небостъргачът в Йеджежув е построен на прага на изящното строителство през първата третина на 19 век. Последният обект обикновено се разменя капиталисти, като старите членове на династията фон Франкен е модна къща в своите прегради. Сегашната вила е живо чувство на презрение към съвременните баби, които обичат неоготическия темперамент. Интересни кули и бастей, значителни архитектурни заготовки - цялото казано провокира, че последната къща продължава да буди възхищение освен посетителите, които я гледат. Най-привлекателният елемент на настоящата структура е огромна тераса с фонтан, квадратната часовникова кула е по-привлекателна. Последното оцеляване е оцеляло до местния ред, остава ясно ведър и в по-далечния ток осигурява и жители на съседни райони. Апартаментът за социално благополучие веднага се маркира в стените му, но батутите не страдат от по-обемни предмети с обикаляне по периметъра на двореца.