Elzab jota kasov aparat

Всеки предприемач с касови апарати на негово име се бори с останалите проблеми, които ястията също могат да създадат. Както всяко електронно оборудване, касовите апарати не са независими от техните предимства и понякога се разпадат. Не всички собственици на компании знаят, че във всеки елемент, в който се правят записи с помощта на касов апарат, трябва да има ново устройство - само в случай на повреда на първия.

Eron Plus

Липсата на резервен касов апарат elzab по време на по-нататъшна продажба на стоки или услуги може да доведе до налагане на санкции от данъчната служба, тъй като това ще попречи на записите за продажбите да повредят основното устройство. Документите, съхранявани в касата, трябва да включват книжката за обслужване на касовите апарати. Този материал не само допълва всички ремонти на устройството, но също така получава данни за фискализацията на касата или промените в мислите му. Служебната позиция трябва да включва и уникалния номер, който е определен в касата от данъчната служба, името на фирмата и адреса на помещенията, където се обработва сумата. Всички тези указания са валидни за данъчни одити. Всякакви корекции в паметта на касата, както и нейната промяна принадлежат към упражненията на специализирана услуга, с която всички предприемачи, използващи касови апарати, следва да сключат подписан договор. Какво е важно - трябва да информирате данъчната служба за всяка промяна в техника на касата. Продажбите на касови апарати трябва да са непрекъснати, така че ако паметта на касата е пълна, трябва да обмените мнението си за модерно, като същевременно имате възможност да прочетете паметта. Четене на паметта на касовия апарат, в който живеете - по подобен начин, когато неговата промяна, направена, но само от оправомощено образувание. Освен това тази работа трябва да се извършва в присъствието на служител на данъчната служба. Подготвя се подходящ отчет от прочитането на паметта на фискалния касов апарат, копие от което само постъпва в данъчната служба, а вторият - на предприемача. Той трябва да поддържа този протокол заедно с други документи, свързани с касата - липсата му може да доведе до налагане на наказание от службата.