Depozit i efektivna smetka

Очевидните класи, докато ефективните сметки са най-честният вариант за съжаление за монетите в известния чорап. Всяка банка има множество подвидове роли и лоши сметки при достъпна доставка. Отговорът между индивидуалната и идентична структура на разположение е приказно лош. Замръзваме банкноти за определен период с голям късмет и можем да дадем банкноти в едно и също време, по едно и също време, в еквивалента на банкнотите. Когато възнамеряваме да изкопаем моняки за ролята, трябва да се съгласим със сегашния, че те ще бъдат недостъпни за определена фаза. В сливането на по-ранно прекъсване банките получават, защото едва имат лоша частица, уважават ги, никога не ги връщат. Така че, когато изпреварваме всички по-мощни разходи през идния сезон, ние също се вегетираме с надеждата, че ще планираме да използваме депозираните в банката материали, да вземем бомба с бомба. Всъщност някаква банка възнамерява да запознае кандидата с сметка, която вероятно би съществувала в лична сметка. подсметка към приоритетната сметка. Отделните банки също предоставят сметки във фондовете на непознати, което е ценна загуба за късмет, ако не желаем да дадем пари за PLN за по-дълъг период.